เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมนักกายภาพบำบัด และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยจำนวนมาก เพียงพอต่อการดูแลทุกท่าน ปัจจุบันเรามีบริการหลัก ๆ คือ

Focus Shock Wave (เครื่องรักษาอาการปวดด้วยคลื่นกระแทก)

เป็นการใช้คลื่นกระแทกไปกระตุ้นบริเวณที่มีอาการปวดหรือบาดเจ็บเรื้อรังเพื่อทำให้เลือดไหลเวียนในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น ลดการอักเสบ และทำให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Re-Healing)

Focus Shock Wave สามารถส่งพลังงานได้แม่นยำ ตรงจุด ลึก และมีกำลังแรงกว่าถึงระดับเซลล์ สามารถรักษาโรคได้หลากหลาย เหมาะสำหรับอาการปวดเรื้อรังในกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็น (Tendinopathies) อาการปวดกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืด (Muscular Trigger Points or Myofascial Pain Syndrome) ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity)

Focus shock wave สามารถยิงคลื่นได้ตรงจุดลึก และมีกำลังแรงกว่า Radial shock wave การรักษาด้วย Focus Shock Wave จึงต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ประโยชน์

 • ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อต่อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ
 • เร่งการสมานของกระดูก
 • กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เนื้อเยื่อสมานไวขึ้น
 • กระตุ้นการสร้าง collagen

ใช้รักษาโรค

 • รองช้ำ เอ็นร้อยหวายอักเสบ
 • เอ็นไหล่อักเสบ ไหล่ติด
 • เอ็นเข่า เอ็นศอกอักเสบ
 • นิ้วล็อค
 • กระดูกร้าว
 • ข้อกระเบนเหน็บอักเสบ
 • ข้อกระดูกคอ และหลังอักเสบ
 • กล้ามเนื้อตึงอักเสบ กล้ามเนื้อฉีกขาด
 • พังผืดบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลังและก้น

Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) (เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก)

ประโยชน์

 • ใช้สำหรับรักษาอาการปวดต่าง ๆ ในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และเส้นประสาท
 • เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
 • เร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ

เหมาะสำหรับ

 • รักษาอาการปวดจากโรคทางกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ไขข้อ เช่น ข้ออักเสบ ไหล่ติด
 • แก้อาการชาไปที่แขนและขาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกคอและหลังเสื่อม
 • เพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อในนักกีฬาหลังบาดเจ็บ หลังผ่าตัด โรคอัมพาตอ่อนแรง และ บาดเจ็บไขสันหลัง
 • เร่งการฟื้นตัวของเส้นประสาทที่บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เส้นประสาทบาดเจ็บ มือตกเท้าตก แขนขาอ่อนแรง เส้นประสาทถูกกดทับ
 • เร่งการฟื้นตัวจากเส้นประสาทที่มีพฤติกรรมผิดเพี้ยน เช่น เหน็บชา ปวดแปล๊บหลัง เส้นประสาทบาดเจ็บ

Dry Needling Therapy (การลงเข็มคลายกล้ามเนื้อ)

อาการปวดกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งค้างเป็นจุดเล็ก ๆ หรือที่เรียกว่า Myofascial Trigger Point ส่งผลให้เกิดการปวด หากปล่อยให้กล้ามเนื้อดังกล่าวหดเกร็งมาก ๆ เป็นเวลานานอาจทำให้มีอาการชาและร้าวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง อาการดังกล่าวทำให้หลายท่านเข้าใจผิดว่าเป็นอาการของโรคอื่น เช่น หากกล้ามเนื้อบริเวณคอหรือบ่าหดเกร็งมาก ๆ และปวดร้าวไปที่ศีรษะ ทำให้หลายๆท่านมักเข้าใจว่าเป็น ไมเกรน แต่หากมีอาการปวดร้าวและชาไปที่แขนหรือปลายนิ้ว ก็อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็น โรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท

Dry Needling Therapy เป็นการฝังเข็มด้วยเทคนิคตะวันตก โดยการใช้เข็มใหม่ที่ผ่านการสเตอร์ไรด์ และมีขนาดเล็กมากกว่าเส้นผม ไปสะกิดบริเวณที่กล้ามเนื้อที่หดเกร็งอยู่ หรือที่เราเรียกว่า “Trigger Point” เข็มที่ฝังลงไปจะทำให้บริเวณที่กล้ามเนื้อที่เกร็งค้างเป็นก้อนแข็ง กระตุกคลายตัวออกมา (Mechanical) ทำให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้นดีขึ้น ส่งผลให้อาการปวดลดลง ผู้ป่วยรู้สึกโล่งและเบาขึ้น การลงเข็มใช้เวลาต่อตำแหน่งประมาณ 5 นาที ขณะทำ ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดเหมือนมีการกดนวดค้างไว้ มีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อกระตุกขึ้นมาเอง และร้าวบริเวณที่ปวด หลังทำการรักษาผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดตื้อๆ หรือมีอาจช้ำประมาณ 1-2 วัน การฝังเข็มต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

สามารถทำซ้ำได้ในจุดเดียวกันทุก ๆ 5 ถึง 7 วัน การฝังเข็มสามารถทำควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดวิธีอื่น เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษา เช่น เลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser Therapy) คลื่นแม่เหล็กลดปวด (Peripheral Magnetic Stimulation) หรือการยืดคลายกล้ามเนื้อ

Radial Shock Wave (เครื่องรักษาอาการปวดด้วยคลื่นกระแทก)

เป็นการใช้คลื่นกระแทกไปกระตุ้นบริเวณที่มีอาการปวดหรือบาดเจ็บเพื่อทำให้เลือดไหลเวียนในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น ลดการอักเสบ และทำให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Re-Healing)

Radial Shock Wave สามารถส่งคลื่นแบบกระจายไปที่ชั้นกล้ามเนื้อและเอ็นเพื่อลดการอักเสบ ซึ่งเครื่อง Radial Shock Wave ที่ PS Rehab Clinic ใช้เป็นเครื่องมือแบบไม่ต้องใช้เจลเพื่อนำคลื่น สามารถทำบนเสื้อผ้าที่ไม่หนาได้ ทำให้ไม่เหนียวเหนอะหนะ

ประโยชน์

 • ช่วยลดอาการปวดบริเวณเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ
 • เร่งการสมานของกระดูก
 • กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เนื้อเยื่อสมานไวขึ้น

ใช้รักษาโรค

 • รองช้ำ
 • เอ็นไหล่อักเสบ ไหล่ติด
 • ข้อกระเบนเหน็บอักเสบ
 • ข้อกระดูกคอ และหลังอักเสบ
 • กล้ามเนื้อตึงอักเสบ กล้ามเนื้อฉีกขาด
 • พังผืดบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลัง และก้น

High Power Laser Therapy (การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง)

High Power Laser Therapy คือ การใช้แสงเลเซอร์กำลังสูงบำบัดรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท เพื่อลดอาการปวดและอักเสบในบริเวณดังกล่าว เหมาะกับการรักษากลุ่มโรคดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น

 • กล้ามเนื้อ เอ็น ไขข้อ บาดเจ็บอักเสบเคล็ดขัดยอก
 • เนื้อเยื่อฟกช้ำบวมแดงหลังจากบาดเจ็บ
 • เอ็นข้อไหล่อักเสบ ไหล่ติดระยะที่ 1 และ 2
 • เอ็นข้อศอก เอ็นข้อมือ พังผืดฝ่าเท้า เอ็นร้อยหวายอักเสบ
 • นิ้วล็อค
 • เข่าเสื่อม เข่าอักเสบมีน้ำไขข้อ กล้ามเนื้อ เอ็น พังผืดรอบเข่าอักเสบ
 • อาการมือ/นิ้วชาจากโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ Carpal Tunnel Syndrome (CTS)
 • ปวดคอ ปวดเอว จากกล้ามเนื้ออักเสบ
 • อาการปวดศีรษะไมเกรน ที่มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง

กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาท ได้แก่

 • หมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาททั้งที่คอและเอว
 • มือเท้าชาจากปลายประสาทอักเสบเนื่องจากโรคเบาหวาน
 • มือเท้าชาจากปลายประสาทอักเสบเนื่องจากผลแทรกซ้อนจากยาเคมีบำบัด
 • ปวดแขนขาในระยะฟื้นหลังจากบาดเจ็บเส้นประสาท
 • อาการปวดประสาทจากโรคงูสวัด

นอกจากนี้ยังสามารถรักษาอาการบวมช้ำจากการบาดเจ็บ รวมถึงแผลกดทับหรือแผลเท้าเบาหวานได้ด้วย

Lumbar and Cervical Traction (เครื่องดึงคอดึงหลัง)

ใช้เพื่อการบำบัดโรคที่เกี่ยวกับหมอนรองกระดูกต้นคอและหลัง ข้อต่อกระดูกคอและหลัง กล้ามเนื้อคอและหลัง ช่วยยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อบริเวณคอและหลัง ลดแรงกดทับของหมอนรองกระดูกต้นคอและหลังที่กดทับเส้นประสาทส่งผลให้มีอาการร้าวไปยังแขนและขา ทำให้การเคลื่อนไหวและการทำงานของกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณหลังและคอดีขึ้น

Manual Technique by Physical Therapist (การรักษาด้วยมือเพื่อปรับโครงสร้างร่างกาย)

 • Mobilization Neck Shoulder or Back (การขยับข้อต่อให้หายจากอาการติดขัดหรืออาการเจ็บปวด)
 • Deep Friction Massage and Stretching (การนวดกดจุดและยืดกล้ามเนื้อ)
 • Nerve Gliding Exercise (การขยับเส้นประสาทไม่ให้ถูกกดทับ)
 • Customized Exercise for Regaining Muscle after Injury (การออกแบบและวางโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหลังอาการบาดเจ็บเฉพาะบุคคล)

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping หรือเทปผ้าหยืดหยุ่นเพื่อการบำบัดและรักษา คือ การนำเทปผ้าที่มีความยืดหยุ่นติดบนผิวหนังเพื่อบำบัดและรักษาอาการอักเสบหรือปวดของกล้ามเนื้อและกระดูก อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เทปจะช่วยพยุงผิวหนังและกล้ามเนื้อทำให้เลือดและน้ำเหลืองมีการไหลเวียนดีขึ้น รวมถึงช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการออกกำลังกายหรือป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

Orthopedic Shoes and Insoles (รองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ)

PS Rehab Clinic มีบริการทำแผ่นรองฝ่าเท้า และรองเท้าเพื่อสุขภาพ แผ่นรองฝ่าเท้าทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบเฉพาะบุคคล เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาดังนี้

 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้า (Feet Problems) เช่น อาการปวดฝ่าเท้า อาการเจ็บส้น รองช้ำ เอ็นร้อยหวายอักเสบ อุ้งเท้าแบน (Flat Feet) อุ้งเท้าสูง (High Arch feet) นิ้วหรือโครงสร้างเท้าผิดรูป
 • ผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีปัญหาเท้าเบาหวาน รองเท้าและแผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพจะช่วยกระจายน้ำหนัก ลดแรงกดทับบริเวณเท้า ป้องกันการเกิดแผลที่เท้า
 • ผู้ที่มีปัญหาขาสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน (Leg Length Discrepancy)
 • เข่าเสื่อมหรือผิดรูป