การออกกำลังกาย นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังมีผลอย่างมากต่ออารมณ์ ความเคร…

การออกกำลังกาย นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้
ยังมีผลอย่างมากต่ออารมณ์ ความเครียด และภาวะซึมเศร้า
และนี้คือ 5 เหตุผลที่ทำให้มีความสุขมีกำลังใจที่ดีขึ้นได้

1. การออกกำลังกายจะช่วยลดโอกาสของผู้ที่มีความเครียด ไปสู่ภาวะซึมเศร้า
โดย Centers for Disease Control and Prevention (CDC) แนะนำให้ออกกำลังกาย…

เพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด