ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง (Hallux Valgus) เป็นภาวะที่นิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป เอียงไ…

ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง (Hallux Valgus)
เป็นภาวะที่นิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป เอียงไปด้านนอกมากเกินไป ทำให้มีปุ่มกระดูกเกิดขึ้นบริเวณ โคนนิ้วหัวแม่เท้า และทำให้มีการปวด บวมแดงในบริเวณดังกล่าว หากมีอาการมากขึ้นจะทำให้ปวดเวลาเดิน และเท้าผิดรูปถาวรได้

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะนี้คือ โครงสร้างของเท้

Higit pa

PS Rehab Clinic
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด