นอกจากการจัดท่านั่งที่ดีแล้ว การจัดวางสิ่งของบนโต๊ะทำงาน ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้…

นอกจากการจัดท่านั่งที่ดีแล้ว การจัดวางสิ่งของบนโต๊ะทำงาน
ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ท่าทางการนั่งอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมอีกด้วย

การจัดโต๊ะทำงานตามหลัก Ergonomics มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอาการปวดที่เกิดขึ้นจากเอื้อมหยิบสิ่งของ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งของบนโต๊ะทำงาน
การจัดเรียงสิ่งของต่าง ๆ…

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด