นักกายภาพบำบัดทางการกีฬา มีส่วนร่วมในการจัดการการบาดเจ็บที่เกิดจากกีฬาและการออ…

นักกายภาพบำบัดทางการกีฬา
มีส่วนร่วมในการจัดการการบาดเจ็บที่เกิดจากกีฬาและการออกกำลังกายในทุกช่วงอายุ ทุกระดับความสามารถ และยังสามารถให้คำแนะนำในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย เพื่อส่งให้เกิดการขยับร่างกายอย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะทางกีฬา เพื่อช่วยบุคคลในการปรับปรุงและรักษาคุณภาพชีวิ

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด