Iliolumbar Ligament เส้นเอ็นอิลิโอลัมบ้า เป็นเส้นเอ็นขนาดใหญ่ที่ช่วยสร้างความมั…

Iliolumbar Ligament
เส้นเอ็นอิลิโอลัมบ้า เป็นเส้นเอ็นขนาดใหญ่ที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับกระดูกสันหลังส่วนล่างและ เชิงกราน

Iliolumbar Ligament มีจุดเกาะต้นอยู่บริเวณ ส่วนยื่นของกระดูกสันหลัง (transverse process) ส่วนลัมบ้า L5 มีจุดเกาะปลายอยู่ที่ตอนกลางของขอบกระดูกเชิงกราน (iliac crest)

Iliolumbar…

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด