วันที่ 28 กรกฏาคม PS Rehab clinic เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

วันที่ 28 กรกฏาคม
PS Rehab clinic
เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด