เรียนทุกท่านทราบ ทางคลินิกต้องขอประทานโทษและขออภัยทุกท่านที่ได้แจ้งข้อมูลล่าช้าเ…

เรียนทุกท่านทราบ ทางคลินิกต้องขอประทานโทษและขออภัยทุกท่านที่ได้แจ้งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากทางคลินิกได้ทราบเรื่องในช่วงเวลากระชั้นชิดทำให้ขาดการตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน
จึงข้อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 🙏🏻🙏🏻

Có thể là hình ảnh về văn bản

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด