เรียนทุกท่านค่ะ PS Rehab Clinic ขอยืนหยัดในมาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยข…

เรียนทุกท่านค่ะ 🙏🏻 PS Rehab Clinic ขอยืนหยัดในมาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้เป็นสำคัญ ทางคลินิกขออนุญาตปิดทำการเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด (Big Cleaning) ด้วยเครื่อง UV-C และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและไวรัส COVID-19 ทุกจุดสัมผัส และทำความสะอาดอ… Khác

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด