ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ ด้วยลูกบอล สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยลูกบอลอัดลมที่ไม่แน่นจ…

ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ ด้วยลูกบอล
สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยลูกบอลอัดลมที่ไม่แน่นจนเกินไป
ท่าบริหารในชุดนี้ จะช่วยเพิ่มความมั่นคง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไหล

สำหรับผู้ที่ยังควบคุมลูกบอลไม่ค่อยได้ แนะนำให้ใช้ลูกบอลที่นิ่มๆ อัดลมไม่มาก จะทำท่าบริหารได้ดีมากขึ้น
เมื่อควบคุมได้ดีขึ้น มีกำลังมากขึ้น…

Khác

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'REHAB 4ท่าบริหาร กล้าม กล้ามเนื้อไหล่ ไหล่ ด้วยลูกบอล (ลูกเล็ก) RS CLINIC REHAB @psrehab ps_rehab psrehab 06-5789-3565'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Shoulder Stabilize Exercise เหยียดแขนคลึงบอล เหยียดแขนตรงไปข้างหน้า เกร็งสะบักให้นิ่ง ผ่ามือดันลูกบอลเข้าหาพนัง ใช้ไหล่เป็นจุดหมุน •ขยับแขนคลึงบอล ขึ้น-ลง •ขยับแขนคลึงบอล ซ้าย-ขวา •ขยับแขนคลึงบอล เป็นวงกลม ทวน-ตามเข็มนาฬิกา ทำซ้าทิศทางละ 10 ครั้ง แล้วเปลี่ยนข้าง ทำข้างละ 3 รอบ (半) @psrehab 2 CLINIC REHAB ps_rehab f psrehab 06-5789-3565'Có thể là hình ảnh về ‎1 người, quả bóng và ‎văn bản cho biết '‎Shoulder Stabilize Exercise กางแขนคลึงบอล .หันหน้าเข้าผนัง กางแขนออกด้านข้าง ตั้งศอกขึ้น เกร็งสะบักให้นิ่ง ฝ้ามือดันลูกบอลเข้าหาผนัง ใช้ไหล่เป็นจุดหมุน •ขยับแขนคลึงบอล ขึ้น-ลง •ขยับแขนคลึงบอล เป็นวงกลม ทวน-ตามเข็มนาฬิกา •ทำซ้าทิศทางละ 10 ครั้ง แล้วเปลี่ยนข้าง ทำข้างละ 3 รอบ @psrehab ی CLINIC REHAB ps_rehab f psrehab 06-5789-3565‎'‎‎Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Rotator cuff Exercise ศอกดันบอล งอศอกเป็นมุมฉาก แนบชิดลำตัว ใช้แขนดันบอลไว้กับพนัง ใช้ไหล่เป็นจุดหมุน ขยับแขนออกด้านนอก ต้านแรงกับลูกบอล (ให้ศอกติดกับลำตัวไว้) •ทำซ้าทิศทางละ 10 ครั้ง แล้วเปลี่ยนข้าง ทำข้างละ 3 รอบ REHAB REHAB @psrehab Rs REHAB REHAB CLINIC ps_rehab f psrehab 06-5789-3565'

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด