วันนี้ทีมนักกายภาพมีเรียน PMS จาก บ.เมตตา. เพื่อทบทวน และเพิ่มทักษะการใช้เครื่อง…

วันนี้ทีมนักกายภาพมีเรียน PMS จาก บ.เมตตา. เพื่อทบทวน และเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ🥳🎉

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và bệnh viện

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด