7 ท่าบริหารข้อต่อขากรรไกร เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณ…

7 ท่าบริหารข้อต่อขากรรไกร
เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณขากรรไกร ลดอาการปวดของข้อต่อ
และลดความเสี่ยงของขากรรไกรค้าง สามารถทำได้ตลอดวัน เวลาที่ว่าง หรือก่อนนอนก็สามารถทำได้

1. ผ่อนคลายข้อต่อขากรรไกร : ลิ้นแตะที่โคนฟันหน้าด้านบน ต่อยๆแยกฟันกรามบนล่างออกจากกันผ่อนคลายกล้ามเน

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '7 ข้อต่อยากรรไกร ท่าบริหาร (TMJ) Rs CLINIC REHAB @psrehab @psreh ps_rehab psrehab 06 -5789-3565'

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด