ข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular joint) เป็นข้อต่อระหว่างฐานกระโหลกศีรษะและขาก…

ข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular joint)
เป็นข้อต่อระหว่างฐานกระโหลกศีรษะและขากรรไกรล่าง อยู่บริเวณด้านหน้าของรูหู
เมื่อมีการขยับขากรรไกร เคี้ยวอาหาร พูด ขยับขากรรไกรไปด้านข้าง หรือเข้าออก ทำให้ข้อต่อนี้เกิดการเคลื่อนไหว โดยอาศัยกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณกรามและกะโหลกศีรษะ

อาการของภาวะข้อ

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ข้อต่อขากรรไกร Temporomandibular joint (TMJ) @psrehab ps_rehab ps_re REHAB CLINIC f psrehab 06 5789 3565'

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด