วันที่ 21 มิถุนายนเป็นวันโยคะสากล และ “วันครีษมายัน” (ครี-สะ-มา-ยัน) หรือ Summ…

วันที่ 21 มิถุนายนเป็นวันโยคะสากล และ
“วันครีษมายัน” (ครี-สะ-มา-ยัน) หรือ Summer Solstice
คือวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

การเล่นโยคะ จะเป็นการฝึกประสาท สมาธิ ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง
การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้สุขภาพจิต และสุขภาพกายดีขึ้น

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort,…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và văn bản cho biết 'WorldYOGADay World REHAB CLINIC @psrehab ps_rehab f psrehab 06- 5789'

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด