ก่อนหน้านี้เราได้รู้เกี่ยวกับอาการป้วดร้าวจาก Facet Joint บริเวณคอไปแล้ว วันนี…

ก่อนหน้านี้เราได้รู้เกี่ยวกับอาการป้วดร้าวจาก
Facet Joint บริเวณคอไปแล้ว

วันนี้เราลองมาดูอาการปวดร้าวที่เกิดจาก
Facet Joint Syndrome กัน

โดยหลังส่วนล่าง คือบริเณกระดูกสันหลังส่วน Lumba
(L1-L5) และ กระดูกกระเบนเหน็บ
หาก Facet Joint มีปัญหา อาจจะทำให้มีอาการปวดร้าวไปหลายจุด ตามแต่ละระดับของข้อต่อ…

Khác

Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎อาการ ปวดหลัง ปวด ส่วนล่าง Facet Joint سسلسا n ต้นขาด้านหน้า (L3-S1) ขาหนีบ (L3-S1) (L3- ตันขาด้านข้าง (L2-S1) หลังส่วนล่าง (L1-L5) สะโพก (L2-S1) ต้นขาด้านหลัง (L3-S1) REHAB CLINIC @psrehab ps_rehab f psrehab 06‎'‎

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด