กิจกรรมทางกายสำหรับแต่ละช่วงอายุ 1. 5–17 ปี ช่วงอายุนี้ WHO แนะนำให้มีการเล่…

กิจกรรมทางกายสำหรับแต่ละช่วงอายุ

1. 5–17 ปี
ช่วงอายุนี้ WHO แนะนำให้มีการเล่น ออกกำลัง หรือเดินทาง โดยให้ทำกิจกรรมต่างๆเป็นกลุ่ม เช่น กิจกรรมกับเพื่อนที่โรงเรียน หรือ กิจกรรมในครอบครัว
โดยเน้นไปที่กิจกรรมที่เสริมสร้าง ความแข็งแรงของหัวใจ กล้ามเนื้อและกระดูก
ระดับในการทำกิจกรรมทางกาย
-…

Khác

Có thể là tranh biếm họa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด