กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) WHO (องค์การอนามัยโลก) ได้ให้ความหมายของ กิจก…

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity)
WHO (องค์การอนามัยโลก) ได้ให้ความหมายของ กิจกรรมทางกาย หรือ Physical Activity ว่า “การเคลื่อนไหวร่ายกาย โดยใช้ กล้ามเนื้อยึดกระดูก (skeletal muscle) หรือ กล้ามเนื้อลาย (striated muscle) ซึ่งทำให้มีการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายไปซะทีเดียว…

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Extremely active Vigorously active Physical Activity กิจกรรมทางกาย เพื่อร่างกายที่ดี Sedentary work Moderately active REHAB CLINIC @psrehab ps_rehab f psrehab 06-5789-3565'

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด