วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พั…

วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี
เป็นวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี และวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะแพทย์ นักกายภาพ และพนักงาน
PS Rehab Clinic

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด