วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 256…

วันงดสูบบุหรี่โลก 🚭
ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2564
“เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”
PS Rehab Clinic
Relax, Comfort, and Promote Well-Being
มีปัญหาอาการปวด ชา เคลื่อนไหวไม่สะดวกปรึกษาได้ที่
📌PS Rehab Clinic สุขุมวิท 49/14… Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด