อาการปวดร้าวจาก FACET JOINT Syndrome บริเวณคอ Facet Joint เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ…

อาการปวดร้าวจาก FACET JOINT Syndrome บริเวณคอ

Facet Joint เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกระดูกสันหลังทุกระดับซึ่งจะอยูบริเวณด้านหลังของตัวกระดูกสันหลัง เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความมั่นคง และจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังแต่ละระดับ
อาการที่พบบ่อยได้แก่
ข้อต่อติด ล๊อค, ข้อต่ออักเสบ, ข้อเสื่อม, กล้ามเนื้อตึง…

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด