กะบังลม (Diaphragm) เป็นอวัยวะที่กั้นระหว่างอวัยวะภายในช่องอก และช่องท้อง ทำห…

กะบังลม (Diaphragm)
เป็นอวัยวะที่กั้นระหว่างอวัยวะภายในช่องอก และช่องท้อง
ทำหน้าที่ในการช่วยหายใจ

เมื่อกะบังลม หดตัวจะทำให้ ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น ทำให้อากาศไหลเข้าสู่ปอด
และเมื่อคลายตัว จะทำให้ ปริมาตรในช่องอกลดลง ทำให้อากาศไหลออกจากปอด

การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีการหายใจอย่างต่อเนื่อง…

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด