วิธีการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นสเก็ต อาการบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่เล…

วิธีการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นสเก็ต
อาการบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่เล่นสเก็ต หรือกีฬาอื่นๆก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน

การปฐมพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนหน้านี้เราจะคุ้นเคยกับหลัก RICE กันซึ่งเป็นเทคนิคเบื้องต้น ในการปฐมพยาบาล
เทคนิคนี้ได้ถูกเพิ่มเติมให้ดีขึ้น เป็น POLICE…

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด