อาการนิ้วล๊อก ทำให้มีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ และทำให้ขยับนิ้วไม่ได้ สาเหตุเกิ…

อาการนิ้วล๊อก
ทำให้มีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ และทำให้ขยับนิ้วไม่ได้
สาเหตุเกิดจากการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณโคนนิ้ว
เกิดได้จากการใช้งานนิ้วมือมากๆ เช่น ใช้งานนิ้วมือนานๆ การเล่นโทรศัพท์มือถือ หิ้วของหนัก เป็นต้น
การรักษาทางกายภาพบำบัด 👩🏻‍⚕️
สามารถรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูงเพื่อลดการอักเสบ และ… Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด