วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2564 PS Rehb Clinic เปิดให้บริการตามปกตินะครับ

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2564
PS Rehb Clinic
เปิดให้บริการตามปกตินะครับ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด