6 วิธีเช็ค “ข้อเข่าเสื่อม” หลายท่านมีคำถามสงสัยว่า อาการที่เป็นอยู่ ใช่อาการของ…

📌6 วิธีเช็ค “ข้อเข่าเสื่อม”
หลายท่านมีคำถามสงสัยว่า อาการที่เป็นอยู่ ใช่อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่? หรือเป็นอาการที่เสี่ยงต่อการจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่
วันนี้เรามี 6 ข้อให้เช็คลิสต์กันค่ะ ว่าอาการที่เป็นอยู่เข้าข่ายโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่?
1.มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง
2.เมื่อใช้งานเข… Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด