“การบาดเจ็บของมือและข้อมือในนักกอล์ฟ” ส่วนมากเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป วงสวิ…

“การบาดเจ็บของมือและข้อมือในนักกอล์ฟ”
ส่วนมากเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป วงสวิงที่ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ไม่ดี(หนักเกินไป) หรือได้รับแรงกระแทกจากการตีโดนพื้น

โดยการบาดเจ็บบริเวณมือและข้อมือที่พบได้บ่อย คือ
1. Trigger finger (นิ้วล็อค) อาจจะเกิดจากการจับกริปที่แน่นเกินไป
2. De quervain’s (เดอกาแวง)…

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด