ในช่วง upswing downswing ไปจนถึง จบวงสวิง เข่าและเท้ามีส่วนในการ รับนำหนัก และ…

ในช่วง upswing downswing ไปจนถึง จบวงสวิง
เข่าและเท้ามีส่วนในการ รับนำหนัก และทำให้ตีลูกได้อย่างถูกต้อง

การวางเท้าที่ไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง ไม่ยืดหยุ่น
ทำให้แรงเหวี่งที่เกิดขึ้น สร้างความเสียหายให้กับ เข่า และข้อเท้าได้
และทำให้เกิดอาการเข่าเสื่อมตามมาได้

อาการที่เกิดขึ้นคือ

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด