PS Rehab Clinic มีความปรารถนาดีกับทุกท่าน จึงขอเรียนแจ้งมาตรการ ในการป้องกันไ…

PS Rehab Clinic
มีความปรารถนาดีกับทุกท่าน จึงขอเรียนแจ้งมาตรการ
ในการป้องกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 ดังนี้

1. คลินิกเป็นคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดเท่านั้น ไม่ได้รับรักษาโรคอื่น ๆ
ดังนั้นที่คลินิกจะไม่มีผู้มีไข้หรือเป็นหวัดมาใช้บริการค่ะ

2. คลินิกจะโทรไปคอนเฟิร์มนัดคนไข้ก่อนถึงวันนัดเพ

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด