กอล์ฟเป็นกิฬาที่เล่นคนเดียว ไม่มีการปะทะมาก แต่มีการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ หลายส…

กอล์ฟเป็นกิฬาที่เล่นคนเดียว ไม่มีการปะทะมาก แต่มีการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ หลายส่วนจึงมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้ ซึ่งเป็นผลจากการใช้งานมากเกินไป หรือหนักเกินไป (Overuse) ถึง 80% ส่วนอีก 20% เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บเฉียบพลัน

6 อาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในนักกอล์ฟ ได้แก่
1. ศอก
2. หลัง…

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด