กล้ามเนื้อฉีกขาด (Muscle strain) สามารถแบ่งตามความรุนแรงได้ 3 ระดับ – ระดับที่…

กล้ามเนื้อฉีกขาด (Muscle strain)
สามารถแบ่งตามความรุนแรงได้ 3 ระดับ

– ระดับที่ 1 (Grade 1) กล้ามเนื้อถูกยืด เกิดการฉีกขาดเล็กน้อยจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย กล้ามเนื้อยังใช้งานได้ และมีความแข็งแรงใกล้เคียงสภาพปกติ

– ระดับที่ 2 (Grade 2) กล้ามเนื้อฉีกขาดปานกลาง มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กดแล้วเจ็บ…

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด