เซลล์ประสาท สิ่งเล็กๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เป็นเส้นทางผ่านของกระแสประสาท …

เซลล์ประสาท
สิ่งเล็กๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกาย
เป็นเส้นทางผ่านของกระแสประสาท
ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว การทำงานของระบบต่างๆ
รับความรู้สัก ร้อน เย็น ปวดเมื่อย
วันนี้เรามารู้จักกับ เซลล์ประสาท แต่ละประเภทกันครับ

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort, and Promote Well-Being

เพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด