Quadratus Lumborum Muscle หรือเรียกสั้นๆ ว่า “คิวแอล (QL)” เป็นกล้ามเนื้อบริเว…

Quadratus Lumborum Muscle
หรือเรียกสั้นๆ ว่า “คิวแอล (QL)”
เป็นกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่าง

Trigger Point ในกล้ามเนื้อมัดนี้สามารถพบได้บ่อย และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ “ปวดหลังส่วนล่าง “ และมีอาการปวดร้าวไปยังสะโพก ต้นขาด้านหน้า
ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยวิธีการฝังเข็ม การทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือ

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด