วันนี้วันมาฆบูชา นอกจากจะตื่นเช้าทำบุญ และนำบุญมาฝากทุกท่านแล้ว หมอโบว์ยังมีคว…

วันนี้วันมาฆบูชา 🙏🏻
นอกจากจะตื่นเช้าทำบุญ และนำบุญมาฝากทุกท่านแล้ว หมอโบว์ยังมีความรู้ดี ๆ มาฝากกันด้วยค่ะ
“วันมาฆบูชา” ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ อันได้แก่
1. ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ… เพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด