Medial epicondylitis หรือ Golfer’s elbow เป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบของเอ็นของก…

Medial epicondylitis หรือ Golfer’s elbow เป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบของเอ็นของกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกด้านใน
อาการดังกล่าวสามารถรักษาได้ด้วย Shockwave Therapy เพื่อ
✅ ลดอาการอักเสบของเส้นเอ็นข้อศอกและจุดเกาะกลุ่มกล้ามเนื้อกระดกข้อมือ
✅ ลดอาการตึงของกล้ามเนื้อแขน
✅ ลดปวด เพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณด… เพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "1.8+ การ รักษา ทางกายภาพบำบัด •รักษาด้วย Focus Shockwave บริเวณเส้นเอ็นข้อศอกด้านใน •รักษาด้วย Radial Shockwave บริเวณกล้ามเนื้อ Flexor ที่ตึง รักษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัด @psrehab REHAB CLINIC ps_rehab f psrehab 06-5789-3565"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด