Tennis Elbow (เส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบ) คือ อาการปวดบริเวณข้อศอก ปวดร้าวหลัง…

Tennis Elbow (เส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบ)
คือ อาการปวดบริเวณข้อศอก ปวดร้าวหลังแขนลงไปข้อมือ ปวดมากขึ้นขณะพิมพ์งาน ใช้มือถือ แปรงฟัน หรือออกกำลังกายที่ใช้แขน
อาการดังกล่าวสามารถรักษาได้ด้วย Shockwave Therapy เพื่อ
✅ ลดอาการอักเสบของเส้นเอ็นข้อศอกและจุดเกาะกลุ่มกล้ามเนื้อกระดกข้อมือ
✅ ลดอาการตึงของกล… เพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "การรักษา Tennis Elbow ทางกายภาพบำบัด รักษาด้วย Focus Shockwave บริเวณเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอก •รักษาด้วย Radial Shockwave บริเวณกล้ามเนื้อ Extensor ที่ตึง •รักษาด้วยการยืดกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัด R CLINIC REHAB @psrehab Extensor muscles s_rehab Lateral epicondyle เส้นเอ็นที่ข้อศอก ด้านนอก f psrehab 06-5789-3565"

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด