แกนหลักของร่างกาย ป้องกันเส้นประสาทและไขสันหลัง รับนัำหนักของร่างกาย เป็นหนั…

แกนหลักของร่างกาย
ป้องกันเส้นประสาทและไขสันหลัง
รับนัำหนักของร่างกาย
เป็นหนัาที่หลักของ”กระดูกสันหลัง”

กระดูกสันหลังประกอบด้วยกระดูกหลายชี้น มีรูปร่างที่แตกต่างกันตามหน้าที่ของแต่ละบริเว

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote Well-Being

Higit pa

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด