วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – 28 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพร…

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – 28 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด