วันที่ 31 ธันวาคม 63 – 1 มกราคม 64 PS Rehab Clinic เปิดให้บริการ เวลา 9.00 – …

วันที่ 31 ธันวาคม 63 – 1 มกราคม 64
PS Rehab Clinic เปิดให้บริการ
เวลา 9.00 – 18.00 น. นะครับ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด