กล้ามเนื้อพิริฟอร์มิส กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ อยู่ลึกๆ บริเวณก้น การใช้กล้ามเนื้อนี…

กล้ามเนื้อพิริฟอร์มิส
กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ อยู่ลึกๆ บริเวณก้น
การใช้กล้ามเนื้อนี้มากๆเช่น การวิ่ง การนั่งนานๆ อาจทำให้กล้ามเนื้อมัดนี้มี Trigger point ได้ ซึ่งหากมีอาการรุนแรงจะทำให้เกิดอาการชา คล้ายกับโรคกระดูกสันหลัง(ส่วนล่าง)ทับเส้นประสาทได้อีกด้วย

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote…

เพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด