วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็น “วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ” กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ วั…

วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็น “วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ”

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้
วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็น “วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับ
วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยวันดังกล่าวถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อการสาธารณสุขของประเทศ ประกอบกับการที่รัฐบาลมีนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีเป้าหมายให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจำเป็น โดยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยถือว่า “สุขภาพ” เป็นเรื่องของประชาชนทุกคน และเพื่อประชาชนทุกคน ที่เน้น “การสร้างสุขภาพ” มากกว่าการ “ซ่อมสุขภาพ” กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เป็น “วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ”

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote Well-Being

มีปัญหาอาการปวด ชา เคลื่อนไหวไม่สะดวกปรึกษาได้ที่
PS Rehab Clinic สุขุมวิท 49/14
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด
โทร 065-789-3565 line ID: @psrehab

#PSrehab #Pain #ปวดหลัง #ปวดคอ #ชา #ฝังเข็ม #กายภาพบำบัด #ทองหล่อ #Laser #PMS #Shockwave #Traction #FocusShockWave #หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด