กล้ามเนื้อบลาเคลียลิส เป็นกล้ามเนื้อต้นแขนมัดลึก ทำหน้าที่หลักในการงอแขน งอข้อ…

กล้ามเนื้อบลาเคลียลิส 💪
เป็นกล้ามเนื้อต้นแขนมัดลึก ทำหน้าที่หลักในการงอแขน งอข้อศอก 💪
การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดนี้ จะทำให้เห็นกล้ามเนื้อตนแขนได้ชัดขึ้น
ส่วนมากจะพบอาการปวดในนักกีฬา ที่ใช้การงอแขน งอข้อศอก เช่นเทนนิส
และอาจะทำให้มีอาการชาบริเวณโคนนิ้วโป้งได้
PS Rehab… เพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "MPS Brachialis Muscles Trigger point บนกล้ามเนื้อบราเคียลลิส เกิดขึ้นจากการ ใช้แขนยกของหนัก หรือออกกำลังกายที่ต้องใช้ ข้อศอกเช่นเทนนิส @psrehab Inm ps_rehab REHAB CLINIC f psrehab 06-5789-3565"ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด