วันนี้เรามารู้จักกับกล้ามเนื้อ Coracobrachialis กันนะครับ กล้ามเนื้อมัดนี้ อยู…

วันนี้เรามารู้จักกับกล้ามเนื้อ Coracobrachialis กันนะครับ
กล้ามเนื้อมัดนี้ อยู่บริเวณต้นแข
มีหน้าที่อย่างไร หากมี trigger point
จะปวดร้าวอย่างไร ลองมาดูกันนะครั

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote Well-Being

มีปัญหาอาการปวด ชา เคลื่อนไหวไม่สะดวกปรึกษาได้ที่
PS Rehab Clinic สุขุมวิท…

เพิ่มเติม

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด