วันที่ 19 – 22 พฤษจิกายน 2563 คลินิกเปิดให้บริการตามปกติ สามารถติดต่อทำนัดกัน…

วันที่ 19 – 22 พฤษจิกายน 2563
คลินิกเปิดให้บริการตามปกติ
สามารถติดต่อทำนัดกันได้นะครับ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด