3 ท่านั่ง ที่วันนี้จะนำมาเปรียบเที่ยบกันได้แก่ 1. ท่านั่งที่ถูกต้อง 2. ท่านั่ง…

3 ท่านั่ง ที่วันนี้จะนำมาเปรียบเที่ยบกันได้แก่
1. ท่านั่งที่ถูกต้อง
2. ท่านั่งหลังค่อม
3. ท่านั่งเอื้อมหยิบของ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด