วันที่ 4-7 กันยายน PS Rehab Clinic เปิดให้บริการตามปกตินะครับ สามารถทำนัดมากันได…

วันที่ 4-7 กันยายน PS Rehab Clinic เปิดให้บริการตามปกตินะครับ สามารถทำนัดมากันได้เลย

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด