ขอบพระคุณคุณแอน ทองประสม มากๆนะคะ ที่วางใจให้ PS Rehab Clinic ได้ดูแลค่ะ #R…

ขอบพระคุณคุณแอน ทองประสม มากๆนะคะ
ที่วางใจให้ PS Rehab Clinic ได้ดูแลค่ะ 👩🏻‍⚕️🙏🏻❤️❤️ #Repost #PSRehabClinic #PSRehab

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด