กล้ามเนื้อไดแกสตริก (Digastric muscle) ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 2 ส่วน ส่วน โปสที…

กล้ามเนื้อไดแกสตริก (Digastric muscle)
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 2 ส่วน

ส่วน โปสทีเรียร์ แบลลี (posterior belly) ทอดตัวในทิศทางหน้าหลัง

ส่วน ส่วน แอนทิเรียร์ แบลลี (anterior belly) ทอดตัวในทิศทางไปข้างหน้าและ อยู่ต่อจากโปสทีเรียร์ แบลลี กับ กระดูกขากรรไกรล่าง

ทำหน้าที่
1. กด และดึงขากรรไกรล่าง ช่วยในการอ้าปาก
2. ช่วยในขบวนการกลืน และการพูด
3. ช่วยในการเก็บคาง

สาเหตุที่ทำให้เกิด MPS ในกล้ามเนื้อไดแกสตริก (Digastric muscle) คือ
1. มี Trigger point ในกล้ามเนื้อง Masseter ซึ่งเป็น กล้ามเนื้อต้าน (Antagonist) ทำงานตรงข้ามกัน
2. การหายใจทางปากเป็นประจำ

อาการที่เกิดขึ้น คือ
1. ขาการรไกรจะถูกดึงไปข้างเดียว ทำให้มีอาการเอียงขณะเริ่มอ้าปาก และอาการจะหายไปเมื่ออ้าปากต่อไป
2. ่หากมี Trigger point ในส่วน โปสทีเรียนร์ จะทำให้ปวดร้าวไปยังกล้ามเนื้อ Sternocleidomastoid
3. หากมี Trigger point ในส่วนแอนทิเรียร์ จะทำให้ปวดร้าวไปยังฟันหน้าด้านล่าง

การรักษาสามารถทำได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การใช้ High power laser ในการรักษา

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote Well-Being

มีปัญหาอาการปวด ชา เคลื่อนไหวไม่สะดวกปรึกษาได้ที่
PS Rehab Clinic สุขุมวิท 49/14
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด
โทร 065-789-3565 line ID: @psrehab

#PSrehab #Pain #ปวดหลัง #ปวดคอ #ชา #ฝังเข็ม #กายภาพบำบัด #ทองหล่อ #Laser #PMS #Shockwave #Traction #FocusShockWave #หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด