พรุ่งนี้กลับมาทำงานแล้ว เตรียวตัวให้พร้อมมำงานกันนะครับ

พรุ่งนี้กลับมาทำงานแล้ว เตรียวตัวให้พร้อมมำงานกันนะครั

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด