Have a very good night with my super comfort J-shape pillow. หลายคนตื่นมาแล้ว…

Have a very good night with my super comfort J-shape pillow. 😇🛌🧸
หลายคนตื่นมาแล้วปวดคอ ปวดหลัง การเลือกหมอนให้มีขนาดพอดี ไม่เตี้ยหรือสูงเกินไป ทำให้สามารถหลับพักผ่อนสบายไม่มีปัญหาเรื่องปวดอีกต่อไป บางท่านนอนกรน แนะนำให้นอนตะแครงโดยมีหมอนข้างมารองรับลำตัวและขา เพื่อให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรง สำหรับหมอโบว์ หมอเลือก @komfy หมอน Handcraft ฝืมือคนไทยที่พัฒนามากว่า 30 ปี เพื่อรองรับสรีระได้ดีที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุจากต่างประเทศ

#Sleepingpillow #PSRehabClinic

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด