การฝังเข็ม (Dry-needling) เป็นหนึ่งในวิธีการรักษา Myofascial Pain syndrome …

การฝังเข็ม (Dry-needling)
เป็นหนึ่งในวิธีการรักษา
Myofascial Pain syndrome

โดยการกระตุ้น Trigger point ด้วยเข็มที่ฝังเข้าไปบริเวณนั้นๆ
จะทำให้เกิดการตอบสนองแบบรีเฟล็ก (spinal cord reflex) ของระบบประสาท

เป็นผลทำให้เกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อ (local twitch response)
ทำให้กล้ามเนื้อที่หดเกร็ง คลายตัวออกมาทันที และ
ลดการหลั่งสารสื่อประสาทที่ทำให้เกิดความรู็สึกปวดบริเวณ Trigger point นั้นๆ

การรักษาใช้เวลาไม่นาน หลังทำจะรู้สึกเบาโล่งขึ้นแต่อาจมีอาการช้ำ บริเวณลงเข็มได้ประมาณ 2-3วัน
หลังทำการฝังเข็มอาจมีการประคบเย็น 5-10 นาที ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ
เส้นใยกล้ามเนื้อที่โดนเข็ม จะเกิดแผลขนาดเล็กมากๆที่จะ สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ภายใน 7-10 วัน

อย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่คือ
– ไม่เหมาะกับคนที่กลัวเข็ม
– คนที่เลือดออกง่าย เลือดหยุดไหลยาก
– กล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้อวัยวะสำคัญอาจรักษาไม่ได้ เนื่องจากอาจะโดนเข็มทิ่มได้

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote Well-Being

มีปัญหาอาการปวด ชา เคลื่อนไหวไม่สะดวกปรึกษาได้ที่
PS Rehab Clinic สุขุมวิท 49/14
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด
โทร 065-789-3565 line ID: @psrehab

#PSrehab #Pain #ปวดหลัง #ปวดคอ #ชา #ฝังเข็ม #กายภาพบำบัด #ทองหล่อ #Laser #PMS #Shockwave #Traction #FocusShockWave #หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด